Rozwijanka Aktualności Aktualności z przedszkola Przedszkole Terapeutyczne „Rozwijanka”
Przedszkole Terapeutyczne „Rozwijanka”

Dziecko przychodzi do nas z różnymi doświadczeniami. Ze swoimi mocnymi stronami ale też z problemami i  trudnościami. Każde dziecko jest indywidualnością. Przyjmujemy je takim, jakie jest. Z szacunkiem dla kształtującego się człowieka.


Grupa integracyjna, to taka grupa dzieci, wśród których znajdują się dzieci niepełnosprawne. Razem się bawią i uczą dając sobie nawzajem wiele cennych doświadczeń. Jednym z celów integracji jest stymulowanie globalnego rozwoju wszystkich podopiecznych ze szczególnym naciskiem na rozwój społeczny, emocjonalny. Kontakt dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi jest okazją do rozwijania empatii, wrażliwości na drugiego człowieka, dostrzegania jego wartości.

 

Okres przedszkolny to czas burzliwego rozwoju we wszystkich aspektach funkcjonowania. Dziecko doskonali mowę i umiejętności komunikacyjne, poznaje otaczający je świat aktywnie go eksplorując, uczy się samodzielności. Zaczyna odkrywać reguły rządzące relacjami społecznymi. Czerpie radość z zabawy z rówieśnikami ale też uczy się rozwiązywania konfliktów. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze psychologiczno-pedagogicznej możliwe jest precyzyjne określenie potencjału dziecka, rozwijanie jego talentów i wykorzystanie mocnych stron  dla dalszego rozwoju a także wykrycie ewentualnych problemów w ich zalążku i wdrożenie właściwych oddziaływań.

Nadzór merytoryczny i terapeutyczny nad grupą sprawować będzie psycholog z wieloletnim stażem w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z małymi dziećmi, w tym szczególnie dziećmi z problemami rozwojowymi i niepełnosprawnościami i problemami z zachowaniem.

 

CEL

Kształtowanie samodzielnego, odpowiedzialnego za siebie młodego człowieka. Człowieka radosnego, znającego swoją wartość, szanującego innych. Otwartego na poznawanie świata.

 • rozwijanie samodzielności w działaniu i myśleniu,
 • rozwijanie kreatywności
 • wzmacnianie talentów
 • identyfikowanie i wspieranie rozwoju słabszych obszarów
 • wsparcie kształtującej się inteligencji emocjonalno-społecznej
 • wspieranie rozwoju poznawczego

ZAŁOŻENIA

 1. Program wychowania przedszkolnego zgodny z wytycznymi MEN, w oparciu o założenia pedagogiki Montessori, poszerzony w obszarze wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci.
 2. Mowa to nie tylko odtwarzanie dźwięków, słów i zdań. To przede wszystkim narzędzie do komunikacji i rozwijania relacji. Jest to nasze główne założenie w terapii dzieci niemówiących.
 3. Każde zachowanie ma swoją przyczynę. W pracy nad szeroko rozumianymi „trudnymi zachowaniami” bazujemy na funkcjonalnej analizie zachowania.
 4. Stały rytm dnia jako podstawa poczucia bezpieczeństwa dzieci.
 5. Brak klasycznego systemu kar i nagród – wspieramy rozwój motywacji wewnętrznej, kładziemy nacisk na nagrody społeczne, uczymy ponoszenia naturalnych konsekwencji za swoje działania.
 6. Profesjonalna opieka psychologiczno-pedagogiczna  i logopedyczna dla wszystkich dzieci.

STRUKTURA GRUP

 • grupy mieszane wiekowo
 • grupy integracyjna oraz grupy specjalne, które podczas niektórych aktywności są łączone (np. podczas zabawy na placu zabaw, w czasie popołudniowym)
 • grupy specjalne od 2 do 5 osób, w zależności od możliwości dzieci
 • grupy integracyjne około 10 osób
 • w grupie 2 wychowawców oraz 2-3 terapeutów (w zależności od ilości dzieci niepełnosprawnych)

OFERUJEMY

 1. Wychowanie przedszkolne zgodnie z podstawą programową MEN nastawione na wszechstronny rozwój dziecka.
 2. Kompleksową terapię dzieci niepełnosprawnych w oparciu o eklektyczne podejście – dostosowujemy formy terapii do potrzeb dziecka.
 3. Profesjonalną opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną nie tylko dla dzieci niepełnosprawnych, ale wszystkich, które tego potrzebują.
 4. Rozwijanie mowy i komunikacji dzieci niepełnosprawnych w oparciu o system PECS.
 5. Diagnostykę rozwoju dzieci celem wczesnego wykrycia problemów i wdrożenia wsparcia.
 6. Dla wszystkich dzieci dużo radości ze wspólnych zabaw rozwijających, twórczych, muzyczno-ruchowych i społecznych
 7. Wspólne świętowanie urodzin i innych uroczystości.
 8. Wyjścia do teatru, kina, wycieczki w ciekawe miejsca, zapraszanie interesujących gości.
 9. Zajęcia dodatkowe zgodnie z preferencjami rodziców (muzykoterapia, dogoterapia, ścianka wspinaczkowa, j. angielski).
 10. Wsparcie psychologiczne rodziny.

WYŻYWIENIE

Korzystamy z firmy carteringowej. Uwzględniamy diety.