Rozwijanka Poradnia Cennik usług poradni
Cennik usług Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Rozwijanka" w Wieliczce

Oferta Czas trwania Cena
1. Diagnoza zaburzeń ze Spektrum Autyzmu

Wywiad ok. 2h

Badanie ADOS-2 i obserwacja 2 x 1-1,5h z udziałem dwóch specjalistek

Podsumowanie ok. 1h + pisemna opinia

około 1000 zł
2. Terapia indywidualna z pedagogiem lub psychologiem 50 minut

pojedyncze zajęcia 120 zł

pojedyncze zajęcia dla dziecka z niepełnosprawnością* 100 zł

3. Opracowanie Programu Terapeutycznego ------- 200 zł
5. Trening Umiejętności Społecznych 60 minut pojedyncze zajęcia 100 zł, opłata za miesiąc z góry 70zł
6. Konsultacja psychologiczna

pierwsza konsultacja 90 minut

kolejne konsultacje 60 minut

200 zł

150zł

7. Psychoterapia indywidualna w nurcie poznawczo-behawioralnym (dzieci, młodzież i dorośli) 50 minut 140 zł
8. Diagnoza poziomu rozwoju dziecka do 5r.ż. ok. 90 minut + opinia 250 zł
9. Diagnoza poziomu rozwoju dziecka powyżej 6 r.ż. 120-150 minut + opinia 350 zł
10. Ocena gotowości szkolnej

30 minut wywiad z rodzicem

Badanie psychologiczne 90 minut

Badanie pedagogiczne 90 minut

Omówienie wyników 30 minut + opinia

500 zł
11. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)

30 minut wywiad z rodzicem

Badanie psychologiczne 90 minut

Badanie pedagogiczne 90 minut

Omówienie wyników 30 minut+ opinia

500 zł
12. Diagnoza ADHD

Wywiad ok. 2h

Spotkanie diagnostyczne z dzieckiem ok 2h

Podsumowanie ok. 1h + opinia

około 600 zł
13. Konsultacja logopedyczna (bez wydawania opinii) 50 minut 150 zł
14. Diagnoza logopedyczna

60 minut

90 minut

200 zł

250zł

15. Terapia logopedyczna 50 minut

pojedyncze zajęcia 120 zł

zajęcia dla dziecka z niepełnosprawnością* 100 zł

16. Obserwacja dziecka w szkole, przedszkolu lub innej placówce 60 minut 200 zł + dojazd, jeśli placówka poza Wieliczką
17. Konsultacje dla nauczycieli -------- 150 zł (50% zniżki dla nauczycieli po naszym szkoleniu)
18. Obserwacja zaburzeń sensorycznych u dzieci poniżej 4 r.ż.

Wywiad z rodzicem

2 spotkania z dzieckiem po około 60 minut

podsumowanie + opinia

400 zł
19. Diagnoza procesów integracji sensorycznej u dzieci powyżej 4 r.ż.

Wywiad z rodzicem

2 spotkania z dzieckiem po około 60 minut lub jedno spotkanie 120 minut

podsumowanie + opinia

400 zł
20. Terapia integracji sensorycznej 50 minut

pojedyncze zajęcia 120 zł

zajęcia dla dziecka z niepełnosprawnością* 100 zł

21. Konsultacja online lub telefoniczna 50 minut 150 zł
22. Zajęcia umuzykalniające metodą Gordona 45 minut 40 zł
23. Dogoterapia grupowa 30 minut 40 zł

Podane w cenniku ceny diagnoz mają charakter orientacyjny – ostateczna cena jest ustalana na podstawie rzeczywistej ilości i długości spotkań.

*Do niższych stawek za zajęcia terapeutyczne uprawnione są dzieci z niepełnosprawnościami udokumentowanymi orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka.

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w naszej Poradni korzystają ze zniżki 20% na dodatkowe zajęcia.

Płatności należy dokonywać w formie przelewu na konto Poradni. Dane do przelewu:
Alior Bank SA: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rozwijanka”
ul. Bednarka 6, 32-020 Wieliczka
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach/terapii