Rozwijanka Poradnia Cennik usług poradni
Cennik usług Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Rozwijanka" w Wieliczce

 

Oferta

Czas trwania

Cena

1.

Diagnoza zaburzeń ze Spektrum Autyzmu

Wywiad ok. 2h
Obserwacja 2 x 1-1,5h z udziałem dwóch specjalistek
Podsumowanie ok 1h + pisemna opinia

około 800 zł

2.

Terapia indywidualna z pedagogiem lub psychologiem

50 minut

pojedyncze zajęcia 100 zł

pojedyncze zajęcia dla dziecka z niepełnosprawnością* 80 zł

3.

Opracowanie Programu Terapeutycznego

---------------

200 zł

4.

Spotkanie kwalifikacyjne do zajęć

do 30 minut

powyżej 30 minut

0 zł

jak za konsultację psychologiczną

5.

Trening Umiejętności Społecznych

60 lub 90 minut

pojedyncze zajęcia 60 zł

6.

Konsultacja psychologiczna

60 minut

120 minut

120 zł

200 zł

7.

Psychoterapia indywidualna (dzieci, młodzież i dorośli)

50 minut

100 zł

8.

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka do 5r.ż.

ok. 90 minut + opinia

250 zł

9.

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka powyżej 6 r.ż.

120-150 minut + opinia

350 zł

10.

Ocena gotowości szkolnej

30 minut wywiad z rodzicem

Badanie psychologiczne 90 minut

Badanie pedagogiczne 90 minut

Omówienie wyników 30 minut+ opinia

500 zł

11.

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografii, dyskalkulia)

30 minut wywiad z rodzicem

Badanie psychologiczne 90 minut

Badanie pedagogiczne 90 minut

Omówienie wyników 30 minut+ opinia

500 zł

12.

Diagnoza ADHD

Wywiad ok. 2h

Spotkanie diagnostyczne z dzieckiem ok 2h

Podsumowanie ok. 1h + opinia

 

około 600 zł

13.

Diagnoza logopedyczna

60 minut

200 zł

14.

Terapia logopedyczna

50 minut

pojedyncze zajęcia 100 zł

zajęcia dla dziecka z niepełnosprawnością* 80 zł

15.

Obserwacja dziecka w szkole, przedszkolu lub innej placówce

60 minut

150 zł + dojazd, jeśli placówka poza powiatem wielickim

16.

Konsultacje dla nauczycieli

--------------

150 zł (50% zniżki dla nauczycieli po naszym szkoleniu)

17.

Obserwacja zaburzeń sensorycznych u dzieci poniżej 4 r.ż.

Wywiad z rodzicem

2 spotkania z dzieckiem po około 60 minut

podsumowanie + opinia

350 zł

18.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej u dzieci powyżej 4 r.ż.

Wywiad z rodzicem

2 spotkania z dzieckiem po około 60 minut lub jedno spotkanie 120 minut

podsumowanie + opinia

350 zł

19.

Terapia integracji sensorycznej

50 minut

pojedyncze zajęcia 100 zł

zajęcia dla dziecka z niepełnosprawnością* 80 zł

20.

Konsultacja online lub telefoniczna

50 minut

120 zł

Podane w cenniku ceny diagnoz mają charakter orientacyjny – ostateczna cena jest ustalana na podstawie rzeczywistej ilości i długości spotkań.

*Do niższych stawek za zajęcia terapeutyczne uprawnione są dzieci z niepełnosprawnościami udokumentowanymi orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka.

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w naszej Poradni korzystają ze zniżki 20% na dodatkowe zajęcia.

Płatności należy dokonywać w formie przelewu na konto Poradni. Dane do przelewu:

Alior Bank SA: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rozwijanka”
ul. Bednarka 6, 32-020 Wieliczka
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach/terapii