Rozwijanka Poradnia Cennik usług poradni
Cennik usług Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Rozwijanka" w Wieliczce

 

Oferta

Czas trwania

Cena

1.

Diagnoza zaburzeń ze Spektrum Autyzmu

Wywiad ok 3h

Obserwacja ok 2h

Konsultacja psychiatryczna ok 1-2h

Podsumowanie ok 1h

 

do 700zł

2.

Terapia indywidualna z pedagogiem lub psychologiem

50 minut

pojedyncze zajęcia 80zł

karnet miesięczny 250zł

karnet semestralny 1000zł

karnet na rok szkolny 1900zł

3.

Opracowanie Programu Terapeutycznego

---------------

200zł

4.

Spotkanie kwalifikacyjne do zajęć

do 30 minut

powyżej 30 minut

0zł

jak za konsultację

psychologiczną

5.

Trening Umiejętności Społecznych

60 lub 90 minut

pojedyncze zajęcia 60zł

karnet miesięczny 200zł

karnet semestralny 800zł

karnet na rok szkolny 1500zł

6.

Konsultacja psychologiczna

60 minut

120 minut

100zł

150zł

7.

Psychoterapia indywidualna (dzieci, młodzież i dorośli)

50 minut

80zł

karnet miesięczny 250zł

karnet semestralny 1000zł

karnet na rok szkolny 1900zł

8.

Psychoterapia rodzinna

60 minut

90 minut

100zł

130zł

9.

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka do 5r.ż.

ok. 90 minut + opinia

160zł

10.

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka powyżej 6 r.ż.

120-150 minut + opinia

250zł

11.

Ocena gotowości szkolnej

30 minut wywiad z rodzicem

Badanie psychologiczne 90 minut

Badanie pedagogiczne 90 minut

Omówienie wyników 30 minut+ opinia

300zł

12.

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografii, dyskalkulia)

30 minut wywiad z rodzicem

Badanie psychologiczne 90 minut

Badanie pedagogiczne 90 minut

Omówienie wyników 30 minut+ opinia

400zł

13.

Zajęcia reedukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym (dysleksja, dyskalkulia)

45 minut – indywidualne

50 minut – grupy 3-5 osób

50zł

35zł

14.

Zajęcia grupowe dla rodziców

60 minut

25zł

15.

Diagnoza ADHD

Wywiad ok 2h

Spotkanie diagnostyczne z dzieckiem ok 2h

Konsultacja psychiatryczna ok 1-2h

Podsumowanie ok 1h

 

600zł

16.

Diagnoza logopedyczna

60 minut

100zł

17.

Terapia logopedyczna

50 minut

pojedyncze zajęcia 80zł

karnet miesięczny 250zł

karnet semestralny 1000zł

karnet na rok szkolny 1900zł

18.

Obserwacja dziecka w szkole, przedszkolu lub innej placówce

60 minut

100zł + dojazd, jeśli placówka poza powiatem wielickim

19.

Konsultacje dla nauczycieli

--------------

150zł (50% zniżki dla nauczycieli po naszym szkoleniu)

20.

Obserwacja zaburzeń sensorycznych u dzieci poniżej 4 r.ż.

Wywiad z rodzicem

2 spotkania z dzieckiem po około 60 minut

podsumowanie + opinia

250zł

21.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej u dzieci powyżej 4 r.ż.

Wywiad z rodzicem

2 spotkania z dzieckiem po około 60 minut lub jedno spotkanie 120 minut

podsumowanie + opinia

250zł

22.

Terapia integracji sensorycznej

50 minut

pojedyncze zajęcia 90zł

karnet miesięczny 300zł

karnet semestralny 1200zł

karnet na rok szkolny 2300zł

W przypadku korzystania z większej liczby zajęć (np. u kilka specjalistów, lub kilka razy w tygodniu) oferujemy ceny promocyjne – szczegóły są ustalane indywidualnie.

Atrakcyjne rabaty dla placówek na badania diagnostyczne oraz zajęcia.

Podane w cenniku ceny diagnoz mają charakter orientacyjny – ostateczna cena jest ustalana na podstawie rzeczywistej ilości i długości spotkań.