Rozwijanka Poradnia Specjaliści pracujący w Poradni
Specjaliści pracujący w Poradni

Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Rozwijanka"

mgr Magdalena Karwala - psycholog, pedagog specjalny. Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, realizując dwie specjalności: oligofrenopedagogikę oraz pedagogikę wczesnoszkolną, oraz psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach dwóch ścieżek specjalizacyjnych: Psychologii Klinicznej Dziecka oraz Psychologii Rodziny i Edukacji.

Współpracowała z Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadziła badania z udziałem małych dzieci (od 12 miesiąca życia) w projekcie: "Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji". Ponadto koordynowała badania zespołu badawczego w krakowskich przedszkolach, prowadzone w ramach akcji międzynarodowej COST IS0804,  "Badanie rozwoju językowego i poznawczego polskich dzieci dwujęzycznych w wieku 4-6 lat", które miało na celu poprawę wykrywalności specyficznego zaburzenia rozwoju językowego u dzieci.

Zajmuje się terapią i edukacją dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W swojej pracy łączy techniki behawioralne z podejściem opartym na stymulowaniu rozwoju więzi (z wykorzystaniem metody Growth through Play System oraz RDI). Wykorzystuje i wprowadza wspomagające metody komunikacji, w tym PECS. Interesuje się problematyką deficytu funkcji zarządzających w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, opracowała komputerowy program treningowy do stymulowania tych zdolności. Ponadto jest autorką polskich tłumaczeń podręczników do terapii deficytu teorii umysłu ("Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu", Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin). Jest autorką artykułów poświęconych terapii dzieci z autyzmem m.in. video-modelingowi, RDI, stosowanej analizie zachowania publikowanych w kwartalniku Krakowskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu „Impuls Krakowski”. Prywatnie żona, mama i pasjonatka scrapbookingu.

W "Rozwijance" zajmuje się głównie prowadzeniem diagnoz zaburzeń rozwojowych oraz prowadzeniem szkoleń.

 

Wybrane szkolenia:

 • Szkolenie Nauczanie 9 krytycznym umiejętności porozumiewania się, Pyramid Educational Consultants of Poland, Kraków,
 • Szkolenie PECS - poziom I, PECS - poziom II Pyramid Educational Consultants of Poland, Kraków,
 • Szkolenie Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku 1 m.ż. - 9 r.ż. - KOMLOGO, Kraków,
 • Kurs Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne, Mensana Ośrodek Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Kraków,
 • Kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej kadry oświatowej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, Kraków,
 • Szkolenie Terapia ręki. Poziom I - Acentrum Szkolenia, Wieliczka,
 • Szkolenie VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii - SCOLARIS, Wieliczka,
 • Szkolenie Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia, Kraków,
 • Szkolenie Program Rozwoju Komunikacji Makaton - Poziom Podstawowy, Bielsko-Biała,
 • Szkolenie Cogmed Professional Training 1.1 INT, dające uprawnienia do prowadzenia treningu pamięci roboczej Cogmed Working Memory Training,
 • Szkolenie Growth through Play System st. 1, Instytut Relate to Autism, Fundacja Zrozumieć Autyzm,
 • III-stopniowy kurs Stosowana Analiza Behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Część I i II. Szkolenie organizowane przez Fundację SYNAPSIS,
 • Agresja, autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem. Część I. Szkolenie organizowane przez Fundację SYNAPSIS,
 • Metoda Ruchu Roz​wijającego Weroniki ​Sherborne, I stopień,
 • Kurs doskonalący z zakresu biblioterapii, organizowany przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

 

Psycholodzy

mgr Aleksandra Magda - psycholożka - związana z "Rozwijanką" od 2015 roku. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją psychologia kliniczna dziecka, posiada uprawnienia pedagogiczne. W poradni zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami emocjonalnymi, Treningi Umiejętności Społecznych, diagnozy, konsultacje dla rodziców i nauczycieli, warsztaty dla rodziców i specjalistów. Obecnie realizuje czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psyhoterapies.

W zakresie jej zainteresowań zawodowych znajduje się również praca na rzecz równości, tolerancji, przeciwdziałanie dyskryminacji w środowisku społecznym.

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Szkolenie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w ujęciu poznawczo - behawioralnym - NOND Mensana,
 • Problemy wieku rozwojowego w ujęciu poznawczo-behawioralnym – NOND Mensana,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem - Fundacja SYNAPSIS,
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku 1 m.ż. - 9 r.ż. - KOMLOGO,
 • Diagnoza małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu - Fundacja SYNAPSIS, Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu BadaBada,
 • Stosowana Analiza Zachowania - UJ,
 • Drogi i Mosty – najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z  ASD – Fundacja SYNAPSIS,
 • Terapia ręki. Poziom I. - Acentrum Szkolenia,
 • Przemoc seksualna wobec dzieci – podstawy diagnozowania psychologicznego - Centrum Psychologii Sądowej,
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii - SCOLARIS,
 • Dam radę - szkolenie z zakresu metody KIDS' SKILLS - Esperi,
 • Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych - Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Picture Exchange Communication System – poziom 1 –  Pyramid Educational Consultants of Poland.

mgr Oliwia Markowska - ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, realizując kursy z zakresu psychologii klinicznej i psychologii dziecka. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Swoje zawodowe doświadczenie zdobywała w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznycm „Rozwijanka”, pracując z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju i trudnościami emocjonalnymi na obozach terapeutycznych realizowanych przez Ośrodek Psychoterapii „Sukces”, a także w Centrum Opieki Medycznej „Autyzm” w Słupsku.  W poradni prowadzi grupowe Treningi Umiejętności Społecznych i oraz terapię indywidualną dla dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami emocjonalnymi. W swojej pracy stosuje przede wszystkim metody, których skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych. Obecnie realizuje czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psyhoterapies. W trakcie czteroletniego certyfikowanego szkolenia z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej.

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne - NOND MENSANA,
 • Problemy wieku rozwojowego w ujęciu poznawczo – behawioralnym - NOND Mensana,
 • Trening Kontroli Złości dla dzieci i młodzieży z trudnymi zachowaniami - Ośrodek Terapii Behawioralnej SUKCES,
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu - Fundacja SYNAPSIS,
 • Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu BadaBada,
 • Stosowana analiza zachowania - UJ,
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku 1 m.ż. - 9 r.ż. - KOMLOGO,
 • Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych -  Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Szkolenie PECS - Poziom 1 -  Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii - Ośrodek Szkolenia SOLARIS,
 • Polski Język Migowy na poziomie B2,
 • Dziewczyny w spektrum autyzmu. Doświadczenia i wyzwania (Fundacja Artonomia),
 • Szkolenie Skala Inteligencji Stanford – Binet (Pracowania Testów Psychologicznych i Pedagogicznych),
 • Zabawa w terapii dziecka z autyzmem (Poradnia Rozwoju Dziecka i Rodziny Cresco).

mgr Magdalena Gut-Orłowska – psycholog i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi od 1 roku życia oraz grupowe Treningi Umiejętności Społecznych. Pracuje również jako nauczyciel-teraputa w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Rozwijanka”. Jest autorką dwóch zestawów opowiadań i ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - „Kłopoty Tymona” oraz „Tymon rozumie innych”. Pracuje w nurcie rozwojowym, zwraca uwagę na stymulację wszystkich sfer rozwoju i bazuje na indywidualnych predyspozycjach i zainteresowaniach dziecka, a przede wszystkim na budowaniu relacji. W pracy korzysta z metod wspomagających, takich jak: ruch rozwijający Weroniki Sherborne, programy aktywności Knillów, komunikacja wspierająca i alternatywna (PECS), elementy programu TEACCH, techniki terapii behawioralnej. Jako absolwentka szkoły muzycznej I stopnia wprowadza do swojej pracy zajęcia z elementami muzykoterapii.

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Zabawa z dzieckiem z autyzmem - Effatha Sp. z o.o. NZOZ Ośrodek dla Osób z Autyzmem,
 • Komunikacja z dzieckiem z autyzmem - Effatha Sp. z o.o. NZOZ Ośrodek dla Osób z Autyzmem,
 • Cykl szkoleń Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - Effatha Sp. z o.o. NZOZ Ośrodek dla Osób z Autyzmem,
 • Zachowania trudne. Teoria i praktyka - Centrum Terapii Autyzmu Sotis,
 • Problemy okresu dorastania u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie - praktyczne aspekty edukacji - Szkolenia Autyzm-Edukacja - mgr Andrzej Golonka, ZSS nr 13 w Krakowie,
 • Agresja u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie - Szkolenia Autyzm-Edukacja - mgr Andrzej Golonka, ZSS nr 13 w Krakowie,
 • Diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Promitis,
 • Perspektywy wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu - Fundacja SYNAPSIS,
 • Narzędzie M-CHAT-R/F - Fundacja SYNAPSIS,
 • Mutyzm - pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny – Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I stopień,
 • Metoda Dobrego Startu, I stopień,
 • Karty Oceny Zachowań i Emocji do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do 16 roku życia – KOMLOGO,
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku 1 m.ż. - 9 r.ż. - KOMLOGO.

mgr Jolanta Kotwica – absolwentka psychologii Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc grupy specjalne w przedszkolu terapeutycznym. W poradni zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem terapii indywidualnej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz grupowych Treningów Umiejętności Społecznych. W codziennej pracy chętnie odwołuje się do zasad Stosowanej Analizy Zachowania, by oddziaływania były jak najbardziej skuteczne.

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Stosowana Analiza Zachowania: Przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
 • Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • W pułapce nałogowych zachowań - kompednium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych – Krakowskie Towarzystwo Medyczne,
 • Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych -  Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Szkolenie PECS - Poziom 1 -  Pyramid Educational Consultants of Poland.

Ewa Kotas-Pikuła - psycholog, terapeuta z 16-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz wiele szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii dzieci (m.in. terapia dzieci lękowych, moczących się, terapia dzieci z mutyzmem wybiórczym, dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym). Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując przez szereg lat w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz odbywając staże w Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego oraz w Katedrze Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W ostatnich latach współpracuje na stałe z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krakowie, gdzie zajmuje się głównie diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych, jak również pracą z rodziną. Stale pogłębia wiedzę na temat metod diagnozy psychologicznej, w tym diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ukończyła szkolenie kliniczne w stosowaniu metody obserwacji ADOS-2). Szerokie doświadczenie zawodowe związane zarówno z pracą w służbie zdrowia jak i w strukturach oświaty pozwala na skutecznie świadczenie pomocy w wielu różnorodnych problemach wieku rozwojowego.

Olga Tarnawczyk– ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją z psychologii sportu. Podczas studiów realizowała liczne kursy z zakresu psychologii klinicznej i sądowej. Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz trenerskie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i praktyk odbywanych w trakcie studiów. Stale pogłębia swoją wiedzę współpracując z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Empatia” w Niepołomicach, gdzie zajmuje się głównie diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, a także prowadzeniem warsztatów w szkołach. Współpracuje tez z Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM, gdzie zajmuje się terapią dzieci oraz osób dorosłych z zaburzeniami poznawczymi. Z „Rozwijanką” związana jest od maja 2018 roku. W poradni prowadzi terapię indywidualną dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i trudnościami emocjonalnymi, zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz grupowe Treningi Umiejętności Społecznych.

 

 

Pedagodzy

mgr Katarzyna Stęgowska - pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny. W Poradni prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowy Trening Uwagi i Zabawy. Bardzo lubi pracować z małymi dziećmi i ich rodzicami. W swojej pracy zwraca przede wszystkim uwagę na poczucie bezpieczeństwa dziecka, nawiązanie relacji i podejście rozwojowe. Najważniejsze w pracy z dzieckiem jest dla niej bazowanie na jego motywacji,  reagowanie na potrzeby i komunikaty, także te niewerbalne. Na zajęciach wykorzystuje Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się (PECS, Makaton). Wychodzi z założenia, że jeśli małe dziecko polubi swoje pierwsze zajęcia i nawiąże z osobą dorosłą dobrą relację, to później polubi także naukę i siedzenie przy stoliku. Prywatnie miłośniczka Afryki, do której jeździ, by pracować jako wolontariuszka w Domu Dziecka w Kasisi w Zambii.

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Autyzm i Tabu. Międzynarodowa Konferencja - Fudnacja Prodeste,
 • Autyzm bez przemocy. Międzynarodowa Konferencja - Fundacja Prodeste,
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących – AAC poziom podstawowy - Stowarzyszenie "Mówić bez Słów",
 • Autyzm. Interakcje - porozumienie - dialog  - Fundacja SYNAPSIS,
 • Autyzm? Co Ty wiesz o autyzmie? Spektrum autyzmu i zespół Aspergera w aspektach życia codziennego - konferencja, Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych,
 • Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem Fundacja SYNAPSIS,
 • Drogi naszego dziecka – kurs wprowadzający dla Rodziców i Opiekunów – PSTB,
 • Jak pracować z dziećmi i młodzieżą z autyzmem - ZSS nr 13 w Krakowie,
 • Komunikacja z dzieckiem z autyzmem - Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w Krakowie,
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji I i II stopnia - Program Rozwoju Komunikacji MAKATON PRKM,
 • Małe Dziecko – Mity i Tabu - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa APS im. Marii Grzegorzewskiej, Fundacja „Wsparcie na Starcie”,
 • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej - Wydawnictwo WIR,
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka - Fundacja SYNAPSIS,
 • Picture Exchange Communication System - poziom I - Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem część I i II - Fundacja SYNAPSIS,
 • Spektrum autyzmu – spektrum terapii. Całościowe podejście terapeutyczne do całościowych zaburzeń rozwoju - Maltańskie Centrum Pomocy,
 • Terapia Behawioralna w teorii i w praktyce - kurs 3 modułowy – PSTB,
 • Terapia Ręki I stopień - Acentrum Szkolenia,
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w Krakowie,
 • Zabawa z dzieckiem z autyzmem - Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w Krakowie,
 • Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE kurs I stopnia - Centrum Rozwoju Relacji Maria Dąbrowska-Jędral.

mgr Patrycja Kolec - pedagog specjalny. Od 2010 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już podczas studiów studiach, czynnie angażując się w pracę wolontariacką. Prowadziła również szkolenia z zakresu autyzmu, treningu umiejętności społecznych, pracy z osobami z ASD. Od 2015 r. związana z Centrum Wspierania Rozwoju "Rozwijanka". Obecnie zajmuje się pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z ASD, prowadzi zajęcia indywidualne, grupowe Treningi Umiejętności Społecznych oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Wykonuje diagnozy pedagogiczne oraz tworzy indywidualne programy terapii.

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień,
 • Praca z osobami przebywającymi w placówkach specjalnych,
 • Elementarny Kurs Języka Migowego dla pracowników służb społecznych,
 • Jak pracować z dziećmi i młodzieżą z autyzmem,
 • Agresja u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie - Szkolenia Autyzm-Edukacja - mgr Andrzej Golonka, ZSS nr 13 w Krakowie,
 • Zachowania trudne. Praktyczne aspekty pracy z osobą autystyczną, niepełnosprawną intelektualnie,
 • Diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Promitis,
 • Szkolenie PECS - Poziom 1 -  Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Diagnoza funkcjonalna PEP-R,
 • Wykorzystanie elementów metody M. Montessori z uczniem z autyzmem,
 • Zespół Aspergera w przedszkolu i szkole,
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne monitorowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka,
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii - Ośrodek Szkolenia SOLARIS,
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku 1 m.ż. - 9 r.ż. - KOMLOGO,
 • Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych -  Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem - Fundacja SYNAPSIS,
 • Karty Oceny Zachowań i Emocji do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do 16 roku życia – KOMLOGO.

Joanna Borczyk- oligofrenopedagog, terapeuta SI, logopeda. Od 2011 roku zaangażowana w pracę z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Na co dzień pracuje w przedszkolu i w poradni. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Szczególnie interesuje się wspieraniem oraz rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych i językowych dzieci z ORM.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja SYNAPSIS,
 • Terapia Ręki Poziom I. - Acentrum Szkolenia,
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii – SCOLARIS,
 • Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych - Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Picture Exchange Communication System – Poziom 1- Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji I stopnia - Program Rozwoju Komunikacji MAKATON PRKM,
 • Trudne zachowania dzieci z spektrum autyzmu - Centrum Terapii PROMITIS,
 • Zachowania trudne u osób autystycznych, niepełnosprawnych intelektualnie - praktyczne aspekty pracy - Zespół Szkół nr 13 w Krakowie,
 • Stosowana Analiza Zachowania - kurs III stopniowy - Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie,
 • Zabawa z dzieckiem z autyzmem - „Effatha” Ośrodek dla osób z Autyzmem w Krakowie
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - „Effatha” Ośrodek dla osób z Autyzmem w Krakowie.

Iwona Stec

 

 

Logopedzi

mgr Magdalena Borowska - neurologopeda kliniczny (Uniwersytet Medyczny, Wrocław), logopeda i polonista (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), nauczyciel języka polskiego jako obcego i drugiego (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), w trakcie uzyskiwania specjalizacji CRAFTA® (Akademia Terapii Czaszkowo-Żuchwowej). Doświadczenie logopedyczne zdobywała, pracując w przychodni, w przedszkolach krakowskich oraz w specjalistycznych gabinetach terapeutycznych. Pracuje z dziećmi oraz z dorosłymi. Wierzy w holistyczne podejście do terapii i na co dzień łączy różne techniki i metody pracy po to, by osiągnąć jak najlepsze efekty terapeutyczne.

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Diagnoza i terapia dysfagii - warsztaty z mgr Aldoną Kałat,
 • Nietypowe przypadki w pracy logopedy z osobami dorosłymi - warsztaty z mgr Tatianą Lewicką,
 • Międzynarodowe szkolenie CRAFTA (Dysfunkcje i ból okolicy czaszkowo-żuchwowej i czaszkowo-twarzowej. Badanie i terapia układu nerwowo-mięśniowego),
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy - Moduł I, Aleksandra Łada,
 • Dziecko wiotkie – zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci – teoria i praktyka,
 • Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów i ich integracji w ośrodkowym układzie nerwowym (o.u.n.). Sposoby oddziaływań terapeutycznych,
 • Rehabilitacja mowy u osób po laryngektomii.

mgr Joanna Biela - logopeda, filolog polski, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, obecnie studentka neurologopedii z elementami tyflologopedii. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, alalią, afazją dziecięcą, dysleksją, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym i niezakończonym rozwojem mowy, wadami wymowy, dziećmi z zespołami genetycznymi i zaburzeniami neurologicznymi. Doświadczenie w pracy zawodowej zdobyła w gabinetach logopedycznych prowadzących terapię neurobiologiczną, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz odbywając staż w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, pracując z pacjentami Oddziału Psychiatrii Dziecięcej. W swojej pracy wyznaje zasadę holistycznego podejścia oraz indywidualnego dobru technik i metod pracy do dziecka. W obszar jej zainteresowań wpisuje się wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Logorytmika – ruch, słuch, słowo,
 • Dziecięce problemy laryngologiczne w praktyce logopedycznej,
 • Trening karmienia logopedycznego od podstaw,
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne,/li>
 • Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – moduł II,
 • Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja,
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych,
 • Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia - rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy,
 • Metoda werbo-tonalna – stopień 1,
 • Mowa i komunikacja osób z autyzmem (zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem, strategie postępowania logopedycznego, komunikacja alternatywna),
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego,
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka,
 • III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt.: Kompleksowa diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy,
 • Prawdy i mity o zaburzeniach mowy u dzieci,
 • Karmienie i jedzenie w praktyce logopedycznej.

Agnieszka Cisek


mgr Karina Herian – neurologopeda kliniczny z wczesną interwencją logopedyczną (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), logopeda (Akademia Ignatianum w Krakowie), polonista oraz bibliotekoznawca (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej, zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi, które zdobywała pracując w placówkach oświatowych, szpitalach, ośrodkach psychologiczno-pedagogicznych oraz w specjalistycznych gabinetach terapeutycznych. Z racji zainteresowań, a także chęci doskonalenia swojego warsztatu zawodowego, bierze udział w szkoleniach, konferencjach oraz projektach związanych z zaburzeniami z kręgu autyzmu. W swojej pracy terapeutycznej skupia się na indywidualnych potrzebach dzieci. Ponadto łączy różnorodne metody i narzędzia pracy, by osiągnąć zamierzone cele. Na zajęciach wykorzystuje alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się: PECS oraz MAKATON. Prywatnie żona oraz mama, w wolnych chwilach pasjonatka gotowania oraz jazdy na motocyklu.

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Komunikacja z dzieckiem z autyzmem – Effatha Sp. z o.o. NZOZ Ośrodek dla Osób z Autyzmem,
 • Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem – Fundacja SYNAPSIS,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I – Fundacja SYNAPSIS,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. II – Fundacja SYNAPSIS,
 • Picture Exchange Communication System – Poziom I - Pyramid Educational Consultants of Poland – PECS,
 • Makaton,  Program Rozwoju Komunikacji – PRKM - KONi – Komunikacja Osób Niepełnosprawnych,
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się dzieci niemówiących - EgoSelect – Akademia Terapeuty,
 • Wideo trening Komunikacji - Fundacja PLUS w Krakowie,
 • Zabawa jako forma wspomagająca kształtowanie zachowań przystosowawczych dzieci z zaburzeniami w rozwoju – LEGO, Comic Strip Conversations, Story Sacks” - Fundacja 21, Krosno,
 • Konferencja: Autyzm – uchwycone w kadrze. Nauka dla praktyki – praktyka dla nauki - Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
 • Konferencja: Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami w rozwoju cz. 1 - Fundacja 21, Krosno.
 • Rodzicielstwo z Pozytywną Dyscypliną - Cresco Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny, Kraków
 • Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym - Fundacja In Corpore, Katowice

 

Terapeuci integracji sensorycznej i fizjoterapeuci

mgr Mariola Wlizło – absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, terapeutka EEG Biofeedback, terapeutka Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, odbywając liczne staże w placówkach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz pracując przez wiele lat jako psycholog szkolny. Obecnie zajmuje się głównie diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się przede wszystkim wokół psychologii dziecka małego oraz zaburzeń samoregulacji we wczesnym okresie dzieciństwa (tzw high-needed babies). Prywatnie mama trójki dzieci oraz pasjonatka jogi i slow-food.

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe – Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka. Pedagogika lecznicza Marii Montessori. - Uniwersytet Pedagogiczny,
 • Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii – Instytut Terapii Gestalt,
 • Roczny program Psychoterapeutyczny,
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
 • Biofeedback EEG (neurofeedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych i promocji zdrowia – szkolenie I stopnia – Akademia Biofeedback EEG,
 • Biofeedback EEG (neurofeedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance) – szkolenie II stopnia – Akademia Biofeedback EEG,
 • Kurs Integracja Sensoryczna – I stopień - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej,
 • Kurs Integracja Sensoryczna – II stopień - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej,
 • Terapia Ręki – I stopień – Acentrum Szkolenia,
 • Metoda integracji sensorycznej w terapii dzieci autystycznych – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej,
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36m.ż. - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Synapsis,
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej – Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i innymi dysfunkcjami OKNO,
 • Stymulacja przedsionkowa z włączeniem pracy systemu wzrokowego i słuchowego - Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i innymi dysfunkcjami OKNO,
 • Specyfika rozwoju małego dziecka w aspekcie komunikacyjnym - Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieciz Autyzmem i innymi dysfunkcjami OKNO,
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym - Szkoła Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka”.

mgr Katarzyna Woźniczka - ukończyła studia na kierunku fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz studia podyplomowe nadające uprawnienia pedagogiczne. Jest fizjoterapeutką dziecięcą, posiadającą doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym oraz jako wolontariuszka w przedszkolu integracyjnym. Brała udział w projektach wspierających dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi zajęcia z  wykorzystaniem metody integracji sensorycznej, koncepcji PNF oraz elementów innych metod neurorozwojowych. Obecnie pracuje w poradni oraz przedszkolu terapeutycznym.

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Integracja Sensoryczna stopień I i II – Rehamax,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – SYNAPSIS,
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi - prof. Małgorzata Matyja i dr Anna Gogola,
 • Integracja sensoryczna w spektrum autyzmu - Sensum Mobile,
 • Fizjoterapia Dziecka Ryzyka - prof. Małgorzata Matyja i dr Anna Gogola,
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF - Top School,
 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń CUN - Instytut Edukacji Logopedycznej,
 • MAKATON.

mgr Katarzyna Adamczyk - ukończyła studia na kierunku rehabilitacji ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Dyplomowany Terapeuta NDT-Bobath Dyplomowany Terapeuta SI. 24 lata pracowała w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, zdobywając doświadczenie w pracy z niemowlętami, małymi dziećmi i młodzieżą. Obecnie pracuje w Poradni "Rozwijanka" w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, wykorzystując nabyte doświadczenie i zdobytą wiedze. Prywatnie żona, dumna mama dwóch dorosłych córek, właścicielka dwóch labradorów i cudownego kota - ma wreszcie czas na realizowanie swoich zainteresowań: podróże małe i duże, Joga i codzienne, nowe przygody zawodowe w pracy z dzieciakami!

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • PNF- kurs podstawowy,
 • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath,
 • Terapia NDT-Bobath Baby,
 • Analiza ruchu niemowlęcia i małego dziecka Kinezjotaping,
 • Diagnoza i terapia dziecka z obniżonym napięciem mięśniowym w pierwszym roku życia dziecka i dziecka z uszkodzonym splotem barkowym,
 • Terapia Integracji Sensorycznej, I i II stopień-Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej