Rozwijanka Poradnia Specjaliści pracujący w Poradni
Specjaliści pracujący w Poradni

Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Rozwijanka"

mgr Magdalena Karwala - psycholog, pedagog specjalny. Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, realizując dwie specjalności: oligofrenopedagogikę oraz pedagogikę wczesnoszkolną, oraz psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach dwóch ścieżek specjalizacyjnych: Psychologii Klinicznej Dziecka oraz Psychologii Rodziny i Edukacji.

Współpracowała z Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadziła badania z udziałem małych dzieci (od 12 miesiąca życia) w projekcie: "Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji". Ponadto koordynowała badania zespołu badawczego w krakowskich przedszkolach, prowadzone w ramach akcji międzynarodowej COST IS0804,  "Badanie rozwoju językowego i poznawczego polskich dzieci dwujęzycznych w wieku 4-6 lat", które miało na celu poprawę wykrywalności specyficznego zaburzenia rozwoju językowego u dzieci.

Zajmuje się terapią i edukacją dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W swojej pracy łączy techniki behawioralne z podejściem opartym na stymulowaniu rozwoju więzi (z wykorzystaniem metody Growth through Play System oraz RDI). Wykorzystuje i wprowadza wspomagające metody komunikacji, w tym PECS. Interesuje się problematyką deficytu funkcji zarządzających w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, opracowała komputerowy program treningowy do stymulowania tych zdolności. Ponadto jest autorką polskich tłumaczeń podręczników do terapii deficytu teorii umysłu ("Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu", Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin). Jest autorką artykułów poświęconych terapii dzieci z autyzmem m.in. video-modelingowi, RDI, stosowanej analizie zachowania publikowanych w kwartalniku Krakowskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu „Impuls Krakowski”. Prywatnie żona, mama i pasjonatka scrapbookingu.

W "Rozwijance" zajmuje się głównie prowadzeniem diagnoz zaburzeń rozwojowych oraz prowadzeniem szkoleń.

Wybrane szkolenia:

 • Szkolenie Nauczanie 9 krytycznym umiejętności porozumiewania się, Pyramid Educational Consultants of Poland, Kraków,
 • Szkolenie PECS - poziom I, PECS - poziom II Pyramid Educational Consultants of Poland, Kraków,
 • Szkolenie Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku 1 m.ż. - 9 r.ż. - KOMLOGO, Kraków,
 • Kurs Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne, Mensana Ośrodek Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Kraków,
 • Kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej kadry oświatowej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, Kraków,
 • Szkolenie Terapia ręki. Poziom I - Acentrum Szkolenia, Wieliczka,
 • Szkolenie VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii - SCOLARIS, Wieliczka,
 • Szkolenie Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia, Kraków,
 • Szkolenie Program Rozwoju Komunikacji Makaton - Poziom Podstawowy, Bielsko-Biała,
 • Szkolenie Cogmed Professional Training 1.1 INT, dające uprawnienia do prowadzenia treningu pamięci roboczej Cogmed Working Memory Training,
 • Szkolenie Growth through Play System st. 1, Instytut Relate to Autism, Fundacja Zrozumieć Autyzm,
 • III-stopniowy kurs Stosowana Analiza Behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Część I i II. Szkolenie organizowane przez Fundację SYNAPSIS,
 • Agresja, autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem. Część I. Szkolenie organizowane przez Fundację SYNAPSIS,
 • Metoda Ruchu Roz​wijającego Weroniki ​Sherborne, I stopień,
 • Kurs doskonalący z zakresu biblioterapii, organizowany przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

Psycholodzy

mgr Aleksandra Magda - psycholożka - związana z "Rozwijanką" od 2015 roku. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją psychologia kliniczna dziecka, posiada uprawnienia pedagogiczne. W poradni zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami emocjonalnymi, Treningi Umiejętności Społecznych, diagnozy, konsultacje dla rodziców i nauczycieli, warsztaty dla rodziców i specjalistów. Obecnie realizuje czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psyhoterapies.

W zakresie jej zainteresowań zawodowych znajduje się również praca na rzecz równości, tolerancji, przeciwdziałanie dyskryminacji w środowisku społecznym.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Szkolenie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w ujęciu poznawczo - behawioralnym - NOND Mensana,
 • Problemy wieku rozwojowego w ujęciu poznawczo-behawioralnym – NOND Mensana,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem - Fundacja SYNAPSIS,
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku 1 m.ż. - 9 r.ż. - KOMLOGO,
 • Diagnoza małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu - Fundacja SYNAPSIS, Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu BadaBada,
 • Stosowana Analiza Zachowania - UJ,
 • Drogi i Mosty – najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z  ASD – Fundacja SYNAPSIS,
 • Terapia ręki. Poziom I. - Acentrum Szkolenia,
 • Przemoc seksualna wobec dzieci – podstawy diagnozowania psychologicznego - Centrum Psychologii Sądowej,
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii - SCOLARIS,
 • Dam radę - szkolenie z zakresu metody KIDS' SKILLS - Esperi,
 • Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych - Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Picture Exchange Communication System – poziom 1 – Pyramid Educational Consultants of Poland.

mgr Oliwia Markowska - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo–behawioralna w trakcie szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psyhoterapies. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, realizując kursy z zakresu psychologii klinicznej i psychologii dziecka. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Swoje zawodowe doświadczenie zdobywała w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznycm „Rozwijanka”, pracując z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju i trudnościami emocjonalnymi na obozach terapeutycznych realizowanych przez Ośrodek Psychoterapii „Sukces”, a także w środowiskowym Centrum Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej. W poradni prowadzi terapię psychologiczną i psychoterapię dla dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami emocjonalnymi, diagnozy psychologiczne i konsultacje dla rodziców, a także psychoterapię dla rodziców. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców i specjalistów. Pracuje pod stałą superwizją.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne - NOND MENSANA,
 • Problemy wieku rozwojowego w ujęciu poznawczo – behawioralnym - NOND Mensana,
 • Trening Kontroli Złości dla dzieci i młodzieży z trudnymi zachowaniami - Ośrodek Terapii Behawioralnej SUKCES,
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu - Fundacja SYNAPSIS,
 • Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu BadaBada,
 • Szkolenie ADOS-2. Diagnoza kliniczna,
 • Stosowana analiza zachowania - UJ,
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku 1 m.ż. - 9 r.ż. - KOMLOGO,
 • Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych -  Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Szkolenie PECS - Poziom 1 -  Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii - Ośrodek Szkolenia SOLARIS,
 • Dziewczyny w spektrum autyzmu. Doświadczenia i wyzwania (Fundacja Artonomia),
 • Autyzm bez lęku. Konferencja Synapsis,
 • Biofeedback HRV,
 • Szkolenie Skala Inteligencji Stanford – Binet (Pracowania Testów Psychologicznych i Pedagogicznych),
 • Zabawa w terapii dziecka z autyzmem (Poradnia Rozwoju Dziecka i Rodziny Cresco).

mgr Magdalena Gut-Orłowska – psycholog i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi od 1 roku życia oraz grupowe Treningi Umiejętności Społecznych. Pracuje również jako nauczyciel-teraputa w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Rozwijanka”. Jest autorką dwóch zestawów opowiadań i ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - „Kłopoty Tymona” oraz „Tymon rozumie innych”. Pracuje w nurcie rozwojowym, zwraca uwagę na stymulację wszystkich sfer rozwoju i bazuje na indywidualnych predyspozycjach i zainteresowaniach dziecka, a przede wszystkim na budowaniu relacji. W pracy korzysta z metod wspomagających, takich jak: ruch rozwijający Weroniki Sherborne, programy aktywności Knillów, komunikacja wspierająca i alternatywna (PECS), elementy programu TEACCH, techniki terapii behawioralnej. Jako absolwentka szkoły muzycznej I stopnia wprowadza do swojej pracy zajęcia z elementami muzykoterapii.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Zabawa z dzieckiem z autyzmem - Effatha Sp. z o.o. NZOZ Ośrodek dla Osób z Autyzmem,
 • Komunikacja z dzieckiem z autyzmem - Effatha Sp. z o.o. NZOZ Ośrodek dla Osób z Autyzmem,
 • Cykl szkoleń Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - Effatha Sp. z o.o. NZOZ Ośrodek dla Osób z Autyzmem,
 • Zachowania trudne. Teoria i praktyka - Centrum Terapii Autyzmu Sotis,
 • Problemy okresu dorastania u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie - praktyczne aspekty edukacji - Szkolenia Autyzm-Edukacja - mgr Andrzej Golonka, ZSS nr 13 w Krakowie,
 • Agresja u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie - Szkolenia Autyzm-Edukacja - mgr Andrzej Golonka, ZSS nr 13 w Krakowie,
 • Diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Promitis,
 • Perspektywy wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu - Fundacja SYNAPSIS,
 • Narzędzie M-CHAT-R/F - Fundacja SYNAPSIS,
 • Mutyzm - pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny – Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I stopień,
 • Metoda Dobrego Startu, I stopień,
 • Karty Oceny Zachowań i Emocji do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do 16 roku życia – KOMLOGO,
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku 1 m.ż. - 9 r.ż. - KOMLOGO.

Katarzyna Kwaśny – psycholog, absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W trakcie studiów podyplomowych uzyskała przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pracowała w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Krakowie na stanowisku psychologa. Na co dzień współpracuje także z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sędziszowie Małopolskim oraz z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło. W tutejszej poradni prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne - NOND MENSANA,
 • Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi - Krakowskie Towarzystwo Medyczne,
 • Trening Umiejętności Społecznych - Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU - MACH,
 • Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej pacjenta w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin - Ośrodek Psychoterapii Systemowej,
 • Pomoc i wsparcie dziecku wykorzystanemu seksualnie - Ośrodek Psychoprofilaktyki “Nowa Perspektywa”,
 • Sprawdź jak się porozumiewam - SENSO Centrum Wspierania Rozwoju,
 • Jak rozpocząć pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - Centrum Dziecięcej Terapii.

mgr Anna Łomża – ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wolontariatów, pracy w przedszkolu na stanowisku psychologa, rozwijając umiejętności emocjonalno-społeczne dzieci oraz organizując konsultacjami dla rodziców i nauczycieli. W Poradni zajmuje się terapią indywidualną dzieci oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju. Dodatkowo na co dzień pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym "Rozwijanka".

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Trening Umiejętności Społecznych - Fundacja Pomoc Autyzm,
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci ze spektrum autyzmu (ASD) - WSB Kraków,
 • Wykorzystanie pozytywnej dyscypliny w pracy psychologa i pedagoga - Emocje dziecka,
 • Rozwój emocjonalny dzieci - Psychologia pod lupą,
 • Artoterapia w edukacji początkowej - Strefa wsparcia pedagoga,
 • TUS w indywidualnej pracy terapeutycznej - Pomoce TUS,
 • TUS dla dzieci z autyzmem i zespołem aspergera - Pomoce TUS,
 • TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym - Pomoce TUS.

mgr Joanna Michałowska – absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, posiada uprawnienia pedagogiczne. Obecnie realizuje czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego, Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Ogrody Muzyki” oraz obecnie w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Rozwijanka”. Warsztat rozwijała, prowadząc diagnozy terapeutyczne, zajęcia grupowe, zajęcia edukacyjno-wychowawcze w specjalnej grupie przedszkolnej i indywidualne zajęcia terapeutyczne, a także przygotowując zindywidualizowane programy nauczania, sporządzając opinie psychologiczne, udzielając porad wychowawczych dla rodziców. Terapię opiera na fundamencie bezpiecznej relacji, a w swojej pracy wykorzystuje techniki poznawczo-behawioralne, których skuteczność jest udowodniona naukowo. W Poradni zajmuje się terapią indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacjami wychowawczymi dla rodziców.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Szkolenie PECS - Poziom 1 - Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne - NOND MENSANA,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja SYNAPSIS,
 • Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju – Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
 • Kliniczna diagnoza neuropsychologiczna dziecka - Integrity – Krakowski Ośrodek Psychoterapii i Psychologii Klinicznej,
 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym etap I i II - Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku,
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku 1 m.ż. - 9 r.ż. – KOMLOGO,
 • Praca z osobą w kryzysie - strategie i techniki poznawczo-behawioralne – Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

mgr Justyna Zagrodzka-Niewiara – psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada uprawnienia pedagogiczne. W poradni zajmuje się prowadzeniem indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wolontariatów, staży w szkole podstawowej, przedszkolu oraz pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Na co dzień pracuje również w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Rozwijanka”, gdzie prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne, diagnozy terapeutyczne oraz zajęcia Biofeedback HRV.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Szkolenie PECS - Poziom 1 - Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Biofeedback HRV,
 • Szkolenie Skala Inteligencji Stanford – Binet (Pracowania Testów Psychologicznych i Pedagogicznych),
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dziecka z Zespołem Aspergera”.

Pedagodzy

mgr Patrycja Kolec - pedagog specjalny. Od 2010 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już podczas studiów studiach, czynnie angażując się w pracę wolontariacką. Prowadziła również szkolenia z zakresu autyzmu, treningu umiejętności społecznych, pracy z osobami z ASD. Od 2015 r. związana z Centrum Wspierania Rozwoju "Rozwijanka". Obecnie zajmuje się pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z ASD, prowadzi zajęcia indywidualne, grupowe Treningi Umiejętności Społecznych oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Wykonuje diagnozy pedagogiczne oraz tworzy indywidualne programy terapii.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień,
 • Praca z osobami przebywającymi w placówkach specjalnych,
 • Elementarny Kurs Języka Migowego dla pracowników służb społecznych,
 • Jak pracować z dziećmi i młodzieżą z autyzmem,
 • Agresja u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie - Szkolenia Autyzm-Edukacja - mgr Andrzej Golonka, ZSS nr 13 w Krakowie,
 • Zachowania trudne. Praktyczne aspekty pracy z osobą autystyczną, niepełnosprawną intelektualnie,
 • Diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Promitis,
 • Szkolenie PECS - Poziom 1 -  Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Diagnoza funkcjonalna PEP-R,
 • Wykorzystanie elementów metody M. Montessori z uczniem z autyzmem,
 • Zespół Aspergera w przedszkolu i szkole,
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne monitorowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka,
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii - Ośrodek Szkolenia SOLARIS,
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku 1 m.ż. - 9 r.ż. - KOMLOGO,
 • Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych -  Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem - Fundacja SYNAPSIS,
 • Karty Oceny Zachowań i Emocji do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do 16 roku życia – KOMLOGO.

Joanna Borczyk- oligofrenopedagog, terapeuta SI, logopeda. Od 2011 roku zaangażowana w pracę z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Na co dzień pracuje w przedszkolu i w poradni. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Szczególnie interesuje się wspieraniem oraz rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych i językowych dzieci z ORM.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja SYNAPSIS,
 • Terapia Ręki Poziom I. - Acentrum Szkolenia,
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii – SCOLARIS,
 • Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych - Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Picture Exchange Communication System – Poziom 1- Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji I stopnia - Program Rozwoju Komunikacji MAKATON PRKM,
 • Trudne zachowania dzieci z spektrum autyzmu - Centrum Terapii PROMITIS,
 • Zachowania trudne u osób autystycznych, niepełnosprawnych intelektualnie - praktyczne aspekty pracy - Zespół Szkół nr 13 w Krakowie,
 • Stosowana Analiza Zachowania - kurs III stopniowy - Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie,
 • Zabawa z dzieckiem z autyzmem - „Effatha” Ośrodek dla osób z Autyzmem w Krakowie
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - „Effatha” Ośrodek dla osób z Autyzmem w Krakowie.

mgr Iwona Stec - pedagog specjalny. Na Akademii Pedagogicznej w Krakowie ukończyła pedagogikę społeczno-opiekuńczą ze specjalizacją poradnictwo i terapia pedagogiczna. W ramach studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych – oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika – zdobyła kwalifikacje do pracy z dziećmi z różnorodną niepełnosprawnością. Uzyskała certyfikat terapeuty integracji sensorycznej oraz terapii kognitywnej metodą instrumental enrichment (IE). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od kilku lat związana z Niepublicznym Przedszkolem ROZWIJANKA. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz diagnozą SI. Prywatnie uzależniona od dwóch kółek oraz bliższych i dalszych podróży, pieszych wędrówek oraz literatury.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • EEG Biofeedback I i II stopień – ELMIKO, BioMed,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – SYNAPSIS,
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej,
 • PECS poziom I – Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Rozwijanie Kluczowych kompetencji komunikacyjnych – Pyramid Educational Consultants of Poland,
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Pomoc AUTYZM,
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato – PRODESTE,
 • Diagnoza Adhd i zalecenia postdiagnostyczne – Centrum CBT,
 • Baterie metod diagnostycznych przyczyn niepowodzeń szkolnych: Bateria 5-6, Bateria 8, Bateria 10-12, Bateria 13-16, Dyskalkulia 10-12 – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych,
 • Ryzyko dyskalkulii rozwojowej; Profil Arytmetyczny D, Profil Arytmetyczny U, Profil Arytmetyczny G – ProMathematica,
 • Diagnoza dyskalkulii rozwojowej – Europejski Instytut SOCRATES SCOLA,
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1.miesiąca do końca 9.roku życia – KOMLOGO,
 • Promocja zdrowia psychicznego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej „Przyjaciele Zippiego” – Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.

mgr Dorota Mucha - pedagog (absolwenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Śląskiego). Certyfikowana Terapeutka Integracji sensorycznej, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku: Integracja Sensoryczna, Terapia Pedagogiczna z rewalidacją osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Obecnie studentka psychologii. W poradni prowadzi zajęcia z Integracji Sensorycznej. Pracuje również jako terapeutka prowadząca w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym "Rozwijanka". Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Placówce Wsparcia Dziennego, przedszkolach oraz podczas praktyk zawodowych.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza-terapia-masaż - ProCentrum, Katowice 11.10.2020,
 • Certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej nr 516 stowarzyszenie integracji sensorycznej
 • Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu,
 • Nauczyciel wspomagający na starcie. Pozytywny wstęp do pracy z dziećmi z autyzmem,
 • Zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi z autyzmem,
 • PECS poziom I – Pyramid Educational Consultants of Poland

mgr Marzena Jaśkowska – certyfikowany terapeuta SI, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła terapię pedagogiczną na Uniwersytecie Wrocławskim oraz terapię i diagnozę SI w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała, pracując z dziećmi w placówkach oświatowych. W swojej pracy dąży do ciągłego rozwoju poprzez wzbogacenie własnego warsztatu pracy. Chętnie bierze udział w różnego rodzaju szkoleniach oraz projektach edukacyjnych. Podczas zajęć wykorzystuje różne metody i techniki dostosowane indywidualnie do potrzeb dziecka. Prywatnie żona i mama dwóch dorosłych już synów. Uwielbia podróże, taniec i wycieczki górskie.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopień diagnoza – terapia – masaż -ProCentrum,
 • Kurs doskonalący I stopnia Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – REHA- START,
 • Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – Centrum Pozytywnej Edukacji,
 • Cyberzaburzenia – cyberuzależnienia – Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi,
 • Edukacja medialna , manipulacja dziećmi poprzez internet i telewizje z uwzględnieniem reklam i produktów alkoholowych,
 • Kurs doskonalący - " Edukacja przez Ruch" - D. Dziamska,
 • Sposoby rozpoznawania potrzeb i możliwości ucznia – ODN w Krakowie,
 • Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edukacja dla dziecka - autorskie szkolenie – Akademia Edukacji,
 • Grafomotoryka – rozwój i zaburzenia – Elaater terapia i edukacja,
 • Podstawy kreatywnego uczenia się dla dzieci w wieku przedszkolnym – Ośrodek Szkolenia Technicznego w Wałbrzychu,
 • Alternatywne metody nauki czytania – Małopolski Niepubliczny ODN przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur,
 • Wstęp do systemu Edukacja przez ruch – Pracownia Pedagogiczna im. prof. Ryszarda Więckowskiego.

Logopedzi

mgr Magdalena Borowska - neurologopeda kliniczny (Uniwersytet Medyczny, Wrocław), logopeda i polonista (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), nauczyciel języka polskiego jako obcego i drugiego (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), w trakcie uzyskiwania specjalizacji CRAFTA® (Akademia Terapii Czaszkowo-Żuchwowej). Doświadczenie logopedyczne zdobywała, pracując w przychodni, w przedszkolach krakowskich oraz w specjalistycznych gabinetach terapeutycznych. Pracuje z dziećmi oraz z dorosłymi. Wierzy w holistyczne podejście do terapii i na co dzień łączy różne techniki i metody pracy po to, by osiągnąć jak najlepsze efekty terapeutyczne.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Diagnoza i terapia dysfagii - warsztaty z mgr Aldoną Kałat,
 • Nietypowe przypadki w pracy logopedy z osobami dorosłymi - warsztaty z mgr Tatianą Lewicką,
 • Międzynarodowe szkolenie CRAFTA (Dysfunkcje i ból okolicy czaszkowo-żuchwowej i czaszkowo-twarzowej. Badanie i terapia układu nerwowo-mięśniowego),
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy - Moduł I, Aleksandra Łada,
 • Dziecko wiotkie – zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci – teoria i praktyka,
 • Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów i ich integracji w ośrodkowym układzie nerwowym (o.u.n.). Sposoby oddziaływań terapeutycznych,
 • Rehabilitacja mowy u osób po laryngektomii.

mgr Joanna Biela - logopeda, filolog polski, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, obecnie studentka neurologopedii z elementami tyflologopedii. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, alalią, afazją dziecięcą, dysleksją, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym i niezakończonym rozwojem mowy, wadami wymowy, dziećmi z zespołami genetycznymi i zaburzeniami neurologicznymi. Doświadczenie w pracy zawodowej zdobyła w gabinetach logopedycznych prowadzących terapię neurobiologiczną, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz odbywając staż w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, pracując z pacjentami Oddziału Psychiatrii Dziecięcej. W swojej pracy wyznaje zasadę holistycznego podejścia oraz indywidualnego dobru technik i metod pracy do dziecka. W obszar jej zainteresowań wpisuje się wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Logorytmika – ruch, słuch, słowo,
 • Dziecięce problemy laryngologiczne w praktyce logopedycznej,
 • Trening karmienia logopedycznego od podstaw,
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne,/li>
 • Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – moduł II,
 • Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja,
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych,
 • Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia - rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy,
 • Metoda werbo-tonalna – stopień 1,
 • Mowa i komunikacja osób z autyzmem (zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem, strategie postępowania logopedycznego, komunikacja alternatywna),
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego,
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka,
 • III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt.: Kompleksowa diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy,
 • Prawdy i mity o zaburzeniach mowy u dzieci,
 • Karmienie i jedzenie w praktyce logopedycznej.

mgr Karina Herian – neurologopeda kliniczny z wczesną interwencją logopedyczną (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), logopeda (Akademia Ignatianum w Krakowie), polonista oraz bibliotekoznawca (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej, zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi, które zdobywała pracując w placówkach oświatowych, szpitalach, ośrodkach psychologiczno-pedagogicznych oraz w specjalistycznych gabinetach terapeutycznych. Z racji zainteresowań, a także chęci doskonalenia swojego warsztatu zawodowego, bierze udział w szkoleniach, konferencjach oraz projektach związanych z zaburzeniami z kręgu autyzmu. W swojej pracy terapeutycznej skupia się na indywidualnych potrzebach dzieci. Ponadto łączy różnorodne metody i narzędzia pracy, by osiągnąć zamierzone cele. Na zajęciach wykorzystuje alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się: PECS oraz MAKATON. Prywatnie żona oraz mama, w wolnych chwilach pasjonatka gotowania oraz jazdy na motocyklu.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Komunikacja z dzieckiem z autyzmem – Effatha Sp. z o.o. NZOZ Ośrodek dla Osób z Autyzmem,
 • Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem – Fundacja SYNAPSIS,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I – Fundacja SYNAPSIS,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. II – Fundacja SYNAPSIS,
 • Picture Exchange Communication System – Poziom I - Pyramid Educational Consultants of Poland – PECS,
 • Makaton,  Program Rozwoju Komunikacji – PRKM - KONi – Komunikacja Osób Niepełnosprawnych,
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się dzieci niemówiących - EgoSelect – Akademia Terapeuty,
 • Wideo trening Komunikacji - Fundacja PLUS w Krakowie,
 • Zabawa jako forma wspomagająca kształtowanie zachowań przystosowawczych dzieci z zaburzeniami w rozwoju – LEGO, Comic Strip Conversations, Story Sacks” - Fundacja 21, Krosno,
 • Konferencja: Autyzm – uchwycone w kadrze. Nauka dla praktyki – praktyka dla nauki - Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
 • Konferencja: Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami w rozwoju cz. 1 - Fundacja 21, Krosno.
 • Rodzicielstwo z Pozytywną Dyscypliną - Cresco Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny, Kraków
 • Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym - Fundacja In Corpore, Katowice

mgr Aleksandra Bryndza – logopedka, polonistka, oligofrenopedagożka. Absolwentka dwóch kierunków Uniwersytetu Jagiellońskiego: filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską oraz logopedii. W ramach studiów podyplomowych ukończyła oligofrenopedagogikę. Obecnie w trakcie studiów z neurologopedii z elementami tyflologopedii. Pracę w tutejszej poradni psychologiczno-pedagogicznej łączy z pracą w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Rozwijanka” oraz w Ośrodku Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodziny „Sensoryka” w Krakowie, gdzie prowadzi terapię logopedyczną oraz terapię ręki. Doświadczenie zdobywała pracując w placówkach terapeutycznych dla dzieci, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w ramach praktyk w gabinetach prywatnych i na oddziałach krakowskich szpitali.

W swojej pracy dba o nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, wspierając zdolności poznawcze. Opiera się na zdobytym doświadczeniu oraz aktualnej wiedzy ze szkoleń. Łączy elementy różnorodnych metod, dostosowując zajęcia do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom małych pacjentów.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa - A. Gładowicz-Bojarska,
 • Mowa i komunikacja u osób z autyzmem – zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem; strategie postępowania logopedycznego; komunikacja alternatywna - Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PUZZLE – Dopasowane szkolenia,
 • Zabawa z dzieckiem z autyzmem metodą na rozwój komunikowania się - Fundacja SYNAPSIS,
 • Krok po kroku. Nauka skanowania do komunikacji na 2 switche - GenerAACja – Fundacja na rzecz AAC i AT,
 • Trening karmienia logopedycznego od podstaw - A. Kaczyńska,
 • Ruchy lateralne języka w aspekcie procesu żucia - trening karmienia w wymiarze motorycznym - A. Kaczyńska, Instytut Edukacji Logopedycznej,
 • Nadwrażliwość w sferze orofacjalnej - M. Baj-Lieder,
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca",
 • Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii - dr I. Michalak-Widera, Centrum Terapii i Nauki EDUCARE,
 • Logorytmika – ruch słuch słowo - ProCentrum,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż - ProCentrum,
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia - KOMLOGO,
 • Karty Oceny Zachowań i Emocji (KOZE) do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do 16 roku życia - KOMLOGO,
 • Screeningowy Audiometr Tonalny z testami centralnymi (SAT) - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

mgr Łucja Panczyk-Michalik – logopedka, nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Z „Rozwijanką" związana od 2016 roku. Poza Poradnią pracuje także w Niepublicznym Terapeutycznym Przedszkolu „Rozwijanka”. Zajmuje się rozwijaniem kompetencji językowych u dzieci z różnymi zaburzeniami. W swojej pracy wyznaje zasadę indywidualnego podejścia do dziecka, a także holistycznie patrzy na problem. Szczególnie interesuje się wczesną stymulacją kompetencji językowych u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza - E. Drewniak-Wołosz, A. Paluch,
 • Karty Oceny Języka Dziecka - KOJD-AFA - KOMLOGO,
 • Opóźniony rozwój mowy – kreatywne postępowanie logopedyczne - A. Bojarska,
 • Picture Exchange Communication System – Poziom I - Pyramid Educational Consultants of Poland – PECS,
 • Autyzm. Terapia wielowymiarowa - M. Kosin,
 • Masaż logopedyczny od podstaw - Aleksandra Kaczyńska,
 • Wprowadzenie do treningu karmienia i jedzenia - K. Czechowicz-Gołaszewska,
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami SI - M. Baj-Lieder,
 • Nadwrażliwość dotykowa w sferze orofacjalnej - M. Baj-Lieder,
 • Logorytmika: ruch, słuch, słowo – Procentrum.

Terapeuci integracji sensorycznej i fizjoterapeuci

mgr Mariola Wlizło – absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, terapeutka EEG Biofeedback, terapeutka Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, odbywając liczne staże w placówkach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz pracując przez wiele lat jako psycholog szkolny. Obecnie zajmuje się głównie diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się przede wszystkim wokół psychologii dziecka małego oraz zaburzeń samoregulacji we wczesnym okresie dzieciństwa (tzw high-needed babies). Prywatnie mama trójki dzieci oraz pasjonatka jogi i slow-food.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe – Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka. Pedagogika lecznicza Marii Montessori. - Uniwersytet Pedagogiczny,
 • Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii – Instytut Terapii Gestalt,
 • Roczny program Psychoterapeutyczny,
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
 • Biofeedback EEG (neurofeedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych i promocji zdrowia – szkolenie I stopnia – Akademia Biofeedback EEG,
 • Biofeedback EEG (neurofeedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance) – szkolenie II stopnia – Akademia Biofeedback EEG,
 • Kurs Integracja Sensoryczna – I stopień - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej,
 • Kurs Integracja Sensoryczna – II stopień - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej,
 • Terapia Ręki – I stopień – Acentrum Szkolenia,
 • Metoda integracji sensorycznej w terapii dzieci autystycznych – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej,
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36m.ż. - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Synapsis,
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej – Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i innymi dysfunkcjami OKNO,
 • Stymulacja przedsionkowa z włączeniem pracy systemu wzrokowego i słuchowego - Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i innymi dysfunkcjami OKNO,
 • Specyfika rozwoju małego dziecka w aspekcie komunikacyjnym - Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieciz Autyzmem i innymi dysfunkcjami OKNO,
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym - Szkoła Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka”.

mgr Katarzyna Woźniczka - ukończyła studia na kierunku fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz studia podyplomowe nadające uprawnienia pedagogiczne. Jest fizjoterapeutką dziecięcą, posiadającą doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym oraz jako wolontariuszka w przedszkolu integracyjnym. Brała udział w projektach wspierających dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi zajęcia z  wykorzystaniem metody integracji sensorycznej, koncepcji PNF oraz elementów innych metod neurorozwojowych. Obecnie pracuje w poradni oraz przedszkolu terapeutycznym.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Integracja Sensoryczna stopień I i II – Rehamax,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – SYNAPSIS,
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi - prof. Małgorzata Matyja i dr Anna Gogola,
 • Integracja sensoryczna w spektrum autyzmu - Sensum Mobile,
 • Fizjoterapia Dziecka Ryzyka - prof. Małgorzata Matyja i dr Anna Gogola,
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF - Top School,
 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń CUN - Instytut Edukacji Logopedycznej,
 • MAKATON.

mgr Katarzyna Adamczyk - ukończyła studia na kierunku rehabilitacji ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Dyplomowany Terapeuta NDT-Bobath Dyplomowany Terapeuta SI. 24 lata pracowała w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, zdobywając doświadczenie w pracy z niemowlętami, małymi dziećmi i młodzieżą. Obecnie pracuje w Poradni "Rozwijanka" w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, wykorzystując nabyte doświadczenie i zdobytą wiedze. Prywatnie żona, dumna mama dwóch dorosłych córek, właścicielka dwóch labradorów i cudownego kota - ma wreszcie czas na realizowanie swoich zainteresowań: podróże małe i duże, Joga i codzienne, nowe przygody zawodowe w pracy z dzieciakami!

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • PNF- kurs podstawowy,
 • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath,
 • Terapia NDT-Bobath Baby,
 • Analiza ruchu niemowlęcia i małego dziecka Kinezjotaping,
 • Diagnoza i terapia dziecka z obniżonym napięciem mięśniowym w pierwszym roku życia dziecka i dziecka z uszkodzonym splotem barkowym,
 • Terapia Integracji Sensorycznej, I i II stopień-Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

mgr Magdalena Rożdżyńska - ukończyła fizjoterapię, studia I stopnia na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz studia II stopnia na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Trzykrotna uczestniczka programów organizowanych przez Amerykański Instytut Studiów Zagranicznych (AIFS). Była wolontariuszka w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w organizacji Arc of Westchester w stanie Nowy Jork oraz prowadząc grupę dzieci z niepełnosprawnościami na amerykańskim obozie letnim Round Lake Camp należącym do NJY camps.

Obecnie pracuje jako fizjoterapeuta w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Rozwijanka”. W Poradni prowadzi zajęcia z integracji sensorycznej.