Program szkolenia

Termin: 18-19 października 2019 roku

 

Czas trwania: 14 godzin dydaktycznych


Prowadzący:

mgr Emilia Owczarek - psycholog, dyrektor Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Rozwijanka"

mgr Magdalena Karwala - psycholog, oligofrenopedagog, dyrektor NSPPP "Rozwijanka"

 

Program już wkrótce!