Program szkolenia

Termin: 18-19 października 2019 roku

 

Czas trwania: 14 godzin dydaktycznych


Prowadzący:

mgr Emilia Owczarek - psycholog, dyrektor Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Rozwijanka"

mgr Magdalena Karwala - psycholog, oligofrenopedagog, dyrektor NSPPP "Rozwijanka"

 

 

PIĄTEK

 

15:00-17:00  Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

17:15-18:15  Etiologia

 

SOBOTA

 

9:00 - 10:00   Charakterystyka: komunikacja

10:15 - 11:15  Charakterystyka: funkcjonowanie społeczne

11:30 - 12:30  Charakterysyka: zachowania stereotypowe i zmysły

12:45 - 14:00  Przegląd metod

14:45 - 16:15  Przegląd metod cd.

16:30 - 18:00  Rozwijankowy Model Wsparcia