Program szkolenia

Termin: 14 września 2019 roku

 

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:

mgr Magdalena Karwala - psycholog, oligofrenopedagog, dyrektor NSPPP "Rozwijanka"

mgr Aleksandra Magda - psycholog w NSPPP "Rozwijanka", psycholog terapeuta w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym "Rozwijanka"