Rozwijanka Poradnia Szkolenia Techniki behawioralne w pracy z dziećmi
Program szkolenia

Czas trwania: 14 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:

mgr Aleksandra Magda - psycholog

mgr Oliwia Markowska - psycholog

 

Cena: 300zł

Podczas szkolenia szczególną uwagę poświęcimy zrozumieniu najważniejszych zasad analizy zachowania, które są niezbędne do skutecznego stosowania technik behawioralnych. Następnie przedstawimy techniki stosowane w codziennej pracy z dziećmi. Dużo miejsca poświęcimy zagadnieniom: kształtowania nowych umiejętności u uczniów, rozwijania samodzielności, dostosowywania środowiska do potrzeb dziecka, prawidłowego formułowania zasad, kontraktów
i systemów wzmocnień.

 

Cele szkolenia – uczestnicy:

- wiedzą, czym jest terapia behawioralna i stosowana analiza zachowania,

- znają podstawowe prawa uczenia,

- rozumieją znaczenie strategii proaktywnych, dostosowywania środowiska do potrzeb dziecka,

- rozumieją, czym są wzmocnienia i kary pozytywne i negatywne,

- rozumieją behawioralny sposób patrzenia na zachowania,

- umieją tworzyć funkcjonalne cele do pracy z dziećmi,

- dostosowują cele do aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka,

- umieją stosować proaktywne strategie motywujące,

- umieją stosować techniki: kształtowania, wzmacniania, uczenia sytuacyjnego, uczenia według łańcuchów zachowań, metody wyodrębnionych prób, korekcji błędu, stopniowych przybliżeń,

- umieją wprowadzać skuteczne systemy wzmocnień,

- umieją wprowadzać plany dnia i plany aktywności,

- znają sposoby na rozwijanie u dzieci umiejętności czekania,

- znają różne rodzaje podpowiedzi wizualnych i rozumieją ich znaczenie,

- stosują zasadę najmniej restrykcyjnej interwencji.