Program szkolenia

 

Termin: 10-11 stycznia 2020 roku

 

Czas trwania: 14 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:

mgr Magdalena Karwala - psycholog, oligofrenopedagog, dyrektor NSPPP "Rozwijanka"

mgr Aleksandra Magda - psycholog w NSPPP "Rozwijanka", psycholog terapeuta w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym "Rozwijanka"

 

 

Dzień I

Godzina

Tematyka

15.00 - 16.30

ABC zachowania - zachowanie trudne w języku stosowanej analizy zachowania

16.30 - 16.45

Przerwa

16.45 - 18.15

Analiza trudnego zachowania - ćwiczenia

Dzień II

Godzina

Tematyka

9:00 - 11:15

ABC zachowania – strategie proaktywne

11:15 - 11:30

Przerwa

11:30 - 12:00

Strategie radzenia sobie z wybuchem

12:00 - 12:45

Ja i moje emocje w sytuacji trudnego zachowania

12:45  - 13:30

Przerwa obiadowa

13.30 - 15.30

Co gdy emocje opadną? Strategie reaktywne - kary, nagrody

15:30 - 15:45

Przerwa

15.45 - 17.15

Model Obniżenia Napięcia; zachowania trudne w innych podejściach

17.15 - 17.20

Przerwa

17.20 - 18.00

Algorytm postępowania, podsumowanie