Program szkolenia

 

Termin: 12-13 maja 2018 roku

 

Czas trwania: 19 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:

mgr Magdalena Karwala - psycholog, oligofrenopedagog, dyrektor NSPPP "Rozwijanka"

mgr Aleksandra Magda - psycholog w NSPPP "Rozwijanka", psycholog terapeuta w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym "Rozwijanka"

 

 

Dzień I

Godzina

Tematyka

8:45 - 9:00

Rejestracja uczestników, wydawanie materiałów

9:00 - 9:15

Trudne? Niepożądane? Stanowiące wyzwanie? – Wprowadzenie

9.15 – 10:45

Czym jest i skąd się bierze zachowanie trudne

10:45 - 11:00

Przerwa

11:00 - 12:00

ABC zachowania - co to takiego i dlaczego jest ważne w pracy z trudnymi zachowaniami?

12:00 - 12:15

Przerwa

12:15 - 14:00

ABC zachowania – ćwiczenia praktyczne

14.00 - 15.00

przerwa obiadowa

15.00 - 16.00

A: Strategie proaktywne

16.00 - 16.30

B: strategie radzenia sobie z wybuchem

16.30 - 16.45

Przerwa

16.45 - 18.00

C: strategie reaktywne (konsekwencje zachowań, nagrody i kary)

18.00 - 18.15

Podsumowanie dnia

Dzień II

Godzina

Tematyka

9:00 - 9:20

ABC zachowania – ćwiczenia na materiale filmowym

9:20 - 10:30

Od motywacji do zmiany: wzbudzanie motywacji, systemy motywacyjne

10:30 - 10.45

Przerwa

10.45 - 11.30

Jak radzić sobie z agresją w szkole?

11.30  - 12.00

Skuteczna komunikacja

12.00 - 12.45

Model rozwiązywania problemów przez współdziałanie

12.45 - 13.30

przerwa obiadowa

13.30 - 14.15

Model Obniżenia Napięcia

14.15 - 15.00

Techniki relaksacyjne

15.00 - 15.15

Przerwa

15.15 - 16.15

Ja i moje emocje w sytuacji trudnego zachowania

16.15 - 16.45

Podsumowanie: Algorytm postępowania

16.45 – 17:15

Czas na pytania, rozdanie zaświadczeń