Rozwijanka Poradnia Co oferujemy Diagnoza Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu
Diagnoza Zaburzeń z Spektrum Autyzmu

Ktoś zasugerował, że Twoje dziecko może mieć autyzm? Może zauważasz niepokojące zachowania dotyczące rozwoju komunikacji dziecka, zabawy, relacji z innymi? Żeby uzyskać odpowiedź na pytanie o powody zachowań, które niepokoją, konieczne będzie przeprowadzenie procedury diagnostycznej. Diagnoza, którą oferujemy, składa się z trzech etapów.

 

Etap I

Na pierwsze spotkanie zapraszamy rodziców lub opiekunów dziecka. Psycholog przeprowadzi na nim wywiad rozwojowy i zapyta o bieżące trudności i sukcesy dziecka. Na spotkanie prosimy przynieść dotychczasową dokumentację dziecka (opinie z przedszkola, szkoły, zajęć dodatkowych, orzeczenia, informacje o ewentualnych problemach medycznych i inne dokumenty opisujące funkcjonowanie dziecka). Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola czy szkoły a nie posiadają państwo żadnej opinii, pomocne dla procesu diagnostycznego będzie poproszenie nauczyciela o sporządzenie oceny opisowej. Prosimy również, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci, przygotować filmiki ilustrujące zabawę dziecka lub jego interakcje z innymi osobami. W trakcie zagrożenia epidemicznego rekomendujemy, by rozmowa z rodzicami odbywała się zdalnie, w formie wideokonferencji.

Etap II

W drugim etapie diagnozy widzimy się z dzieckiem. Zazwyczaj zapraszamy dziecko na dwa spotkania, każde z nich trwa godzinę lub półtorej godziny. W ich trakcie dwie specjalistki będą prowadzić zabawę kierowaną (również rozmowę, w przypadku starszych dzieci), która pozwoli ocenić kompetencje w kluczowych dla diagnozy obszarach. W zależności od wieku dziecka i wyników wstępnej obserwacji mogą zostać wykonane testy oceniające rozwój kompetencji społeczno – emocjonalnych lub rozwój poznawczy.

Etap III

Czas na podsumowanie. Odpowiemy na pytanie rodziców i przedyskutujemy możliwości dalszych działań. Jeśli będzie to konieczne, pokierujemy na konsultację lekarską. Przekażemy pisemną opinię ze spotkań. Na to spotkanie przeznaczmy do 60 minut.

Podczas wszystkich spotkań gwarantujemy przyjazną atmosferę. Postaramy się by dziecko czuło się miło i bezpiecznie.
Każde dziecko jest inne, w związku z tym proces diagnostyczny może nieznacznie odbiegać od tego planu. Elementem, który może się dodatkowo pojawiać, jest kolejne spotkanie obserwacyjne po dłuższym czasie, czasem po wprowadzeniu działań zaleconych po pierwszych spotkaniach. Możliwe również, że będziemy prosić o wypełnienie w domu kart obserwacji lub ankiet, albo że poprosimy o przekazanie ich nauczycielom pracującym z dzieckiem na co dzień.