Rozwijanka Poradnia Co oferujemy Diagnoza Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu
Diagnoza Zaburzeń z Spektrum Autyzmu

Ktoś zasugerował, że Twoje dziecko może mieć autyzm. Może sam zauważasz niepokojące zachowania o takim charakterze. Żeby uzyskać odpowiedź na to pytanie, konieczne będzie przeprowadzenie procedury diagnostycznej. Diagnoza, którą oferujemy, składa się z czterech etapów.

 

Etap I

Pierwsze to spotkanie z rodzicami. Trwa 3 godziny i poświęcone jest na przeprowadzenie wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka i analizę dostępnej dokumentacji a także filmów.

Etap II

Na drugie spotkanie zapraszamy dziecko. W czasie dwóch godzin dwóch specjalistów będzie prowadzić zabawę kierowaną, która pozwoli ocenić kompetencje w kluczowych dla diagnozy obszarach.

Etap III

Po uzyskaniu pełnego obrazu funkcjonowania dziecka, konieczna jest konsultacja z lekarzem psychiatrą. Proponujemy godzinne spotkanie z lekarzem  współpracującym z Rozwijanką.

Etap IV

Czas na podsumowanie. Odpowiemy na pytanie rodziców i przedyskutujemy możliwości dalszych działań. Na to spotkanie przeznaczmy do 60 minut.

Podczas wszystkich spotkań gwarantujemy przyjazną atmosferę. Postaramy się by dziecko czuło się miło i bezpiecznie.