Diagnoza ADHD

 

Niestety nie ma badania, czy testu, który jednoznacznie stwierdza czy dziecko ma ADHD czy nie. Diagnozę stawia się poprzez wykluczanie innych źródeł problemu. Procedura diagnostyczna składa się zwykle z kliku etapów.

 

ETAP I

 

Na pierwsze spotkanie zapraszamy rodziców. Prosimy o zabranie dokumentacji medycznej dziecka i ewentualnych opinii specjalistycznych, jeśli rodzice takie posiadają. Konieczna będzie opinia wychowawcy o dziecku, w postaci wypełnionego formularza, który rodzice otrzymają drogą mailową. Spotkanie potrwa 120 minut. Będziemy rozmawiać o przebiegu rozwoju dziecka. Przeprowadzimy Ustrukturyzowany Wywiad Kliniczny w kierunku diagnozy ADHD.

ETAP II

 

Czas na spotkanie z dzieckiem. Na tym spotkaniu przeprowadzamy diagnozę poziomu intelektualnego. Jest to okazja do poznania dziecka, obserwacji jego zachowań w sytuacji wymagającej podejmowania dłuższego wysiłku intelektualnego i skupienia uwagi. Badanie takie jest konieczne celem wykluczenia intelektualnego podłoża problemu.

ETAP III

 

Zapraszamy rodziców na godzinne spotkanie podsumowujące. Przekazujemy pisemną opinię o dziecku zawierającą opis funkcjonowania intelektualnego oraz informację czy problemy dziecka mają cechy typowe dla ADHD czy też nie. Nie jest to jednak ostateczna diagnoza.

ETAP IV

 

Tan etap realizowany jest poza Rozwijanką. Przy diagnostyce ADHD konieczne jest wykluczenie zaburzeń o podłożu neurologicznym, dlatego kierujemy dziecko do lekarza specjalisty.