Rozwijanka Poradnia Co oferujemy Diagnoza Rozwoju Dziecka
Diagnoza Rozwoju Dziecka

 

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka przeprowadzana jest w sytuacji, kiedy podejrzewa się opóźnienie w tym zakresie. Jest punktem wyjścia do skonstruowania programu stymulacyjnego. Może być podstawą przyznania różnych form wsparcia w placówkach oświatowych, od dostosowania wymagań edukacyjnych, poprzez opiekę psychologiczno-pedagogiczną do wczesnego wspomagania rozwoju i kształcenia specjalnego. W Rozwijance prowadzimy diagnozę rozwoju dzieci już od 2 miesiąca życia. Narzędzia diagnostyczne są dostosowane do wieku dziecka. Czas trwania diagnozy uzależniony jest od wieku dziecka. W przypadku dzieci do 6r.ż. trwa do 90 minut, a w przypadku dzieci starszych 120 – 150 minut. Po ukończeniu diagnozy, w ciągu 14 dni, rodzice otrzymują opinię psychologiczną.