Rozwijanka Poradnia Co oferujemy Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Diagnoza Integracji Sensorycznej rozpoczyna się od spotkania z rodzicem, w trakcie którego przeprowadzany jest szczegółowy wynik na temat funkcjonowania dziecka. Kolejna część diagnozy obejmuje 2 spotkania z dzieckiem, podczas których przeprowadzana jest Obserwacja Kliniczna dziecka, testy Integracji Senosorycznej oraz obserwacja swobodnej zabawy na sali. Diagnoza jest zakończona spotkaniem z rodzicem, podczas którego wydawany jest pisemny wynik konsultacji oraz wskazówki do dalszego postępowania.

 

Terapia Integracji Sensorycznej opiera się na prawidłowym odbiorze bodźców dostarczanych do wszystkich zmysłów (dotyk, słuch, wzrok, równowaga, węch, smak, czucie ciała). Ze względu na swój charakter wesołej zabawy jest dla dziecka bardzo atrakcyjna a jednocześnie pozwala na dostarczenie dziecku potrzebnych bodźców w sposób kontrolowany. Terapia integracji sensorycznej prowadzona jest przez wykwalifikowanego terapeutę w specjalnie do tego wyposażonej sali zaoopatrzonej w sprzęt oraz pomoce niezbędne do stymulacji poszczególnych zmysłow.