Rozwijanka Poradnia Co oferujemy Konsultacje dla nauczycieli
Konsultacje dla nauczycieli

Konsultacje te adresowane są dla nauczycieli mających wśród swych podopiecznych dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera. Ich celem jest wsparcie w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do możliwości i potrzeb tych dzieci a także wspólne tworzenie planów terapeutycznych.

Konsultacje prowadzone są w dwóch formach do wyboru:

  1. Spotkanie z terapeutami w Rozwijance
  2. Spotkanie z terapeutami on-line