Rozwijanka Poradnia Co oferujemy Mamo, Tato - to ja! - Trening Uwagi i Zabawy
Mamo, Tato - to Ja

 

„Mamo, Tato to Ja” Rozwijankowe zajęcia Treningu Uwagi i Zabawy

 

Dla kogo: dzieci w wieku przedszkolnym z rodzicami (grupy do 4 os. + rodzice, dzieci dostosowane wiekowo i stopniem funkcjonowania)

 

Czas trwania: 50 minut, zajęcia raz w tygodniu (termin dostosowany do możliwości grupy)

 

Prowadzący: Katarzyna Stęgowska  pedagog, Magdalena Gut-Orłowska – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

Cele:

ü umocnienie relacji rodzic – dziecko i budowanie poczucia bezpieczeństwa

ü nauka wspierania dziecka przez rodzica

ü nauka zwracania uwagi rodzica na sygnały wysyłane przez dziecko

ü kształtowanie umiejętności koncentracji i skupiania się na przedmiotach i osobach

ü rozwijanie i utrwalanie spontanicznej komunikacji funkcjonalnej

ü umiejętność współpracy w grupie rówieśników

ü nauka wspólnej zabawy (rodzic-dziecko, dziecko-dziecko)

ü kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami przez dziecko i rodzica

 

Opis:

Zajęcia oparte na metodzie Attention Autism wg programu Giny Davies. Trening Uwagi i Zabawy mający na celu pogłębienie relacji rodzic-dziecko i naukę wspólnej zabawy, która ma dać początek nabywaniu umiejętności przedszkolnych i współpracy z rówieśnikami.

I część – powitanie, integracyjne zabawy ruchowo-muzyczne

II część – Trening Uwagi

III część – Trening Zabawy

IV część pożegnanie