Rozwijanka Poradnia Co oferujemy Opracowanie Programu Terapeutycznego
Opracowanie Programu Terapeutycznego

Opracowanie Programu Terapeutycznego to rozwiązanie dla Rodziców, którzy nie mogą regularnie dojeżdżać na zajęcia terapeutyczne, a chcą zająć się terapią Dziecka w domu. Specjaliści uwzględniając potrzeby i możliwości Dziecka, a także możliwy stopień zaangażowania Rodziców i wolontariuszy oraz priorytety rodziny, opracują plan do pracy w domu na najbliższy miesiąc (lub inny ustalony z Rodzicami czas). Rodzice otrzymują program, w którym zawarte są konkretne ćwiczenia, które mogą wykonywać w domu. Po umówionym okresie rodzice przyjeżdżają z Dzieckiem na spotkanie, podczas którego oceniane są postępy i Program jest modyfikowany: zadania są zmieniane oraz dostosowywane zgodnie z uwagami i spostrzeżeniami Rodziców. Rodzice decydujący się na taką formę terapii mogą też liczyć na wsparcie drogą elektroniczną w przypadku nagłych pytań i wątpliwości związanych z wykonywanie Programu Terapeutycznego.