Pomoc w nauce uczniom z trudnościami w uczeniu się

Oferujemy profesjonalną, indywidualną pracę z dziećmi z problemami w nauce szkolnej oraz z trudnościami w zakresie szybkiego uczenia się. Oferujemy indywidualny kontakt mający na celu pomoc w edukacji szkolnej i pozaszkolnej w zakresie podstawowych umiejętności z obszaru zapamiętywania, uczenia się oraz radzenia sobie. W dzisiejszym świecie dziecko musi godzić ze sobą wiele obowiązków szkolnych konfrontując je z własnymi umiejętnościami pamięciowymi, dotychczas uzyskanymi kompetencjami oraz zdolnościami interpersonalnymi. Oferujemy pomoc w nauce dzieciom ze szkoły podstawowej w zakresie przedmiotów szkolnych: język polski, język angielski, matematyka, przyroda/biologia, geografia oraz usprawnianie systemu uczenia się dziecka w konfrontacji z indywidualnymi zdolnościami i kompetencjami dziecka.