Rozwijanka Poradnia Co oferujemy Terapia indywidualna
Terapia indywidualna

Rozwijanka oferuje wieloaspektową terapię indywidualną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zakres terapii jest dostosowywany do możliwości i potrzeb Dziecka, a jego zakres szczegółowo ustalany z Rodzicami. Zajęcia w Rozwijance mogą mieć charakter wszechstronnej terapii ogólnej, ale mogą też być wyspecjalizowanym, intensywnym treningiem w wybranej sferze. Wszystkie stosowane podczas zajęć techniki i metody są wybierane wspólnie z rodzicami.

Podczas terapii indywidualnej możemy wspierać rozwój:

 

  • motoryki dużej i małej, w tym koordynacji wzrokowo-ruchowej. Obejmuje to także ćwiczenie umiejętności przedszkolnych i szkolnych (np. pisania);
  • mowy, zarówno w zakresie jej rozumienia, jak i używania. W tej sferze można ćwiczyć też bardziej specyficzne zdolności, jak np. umiejętność rozmowy, odpowiedniego używania zaimków, komunikowania swoich potrzeb (także z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej);
  • poznawczy, w tym pamięć, uwagę, koncentrację, myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętności szkolne (czytanie, liczenie);
  • zdolności naśladowania;
  • społeczny; w tym zarówno umiejętności specyficzne (np. teoria umysłu), jak i budowanie relacji w innymi (m.in. z wykorzystaniem metody Relationship Development Intervention), a także psychoedukację z zakresu samopoznania (poznanie własnych emocji, potrzeb, cech charakteru).
  • umiejętności samodzielnego spędzania wolnego czasu (m.in. z wykorzystaniem planów aktywności),
  • zabawy i kreatywności.

 

Terapia indywidualna może mieć też na celu poprawę jakości funkcjonowania w przypadku występowania trudnych zachowań (np. o charakterze autostymulacji, fobii).