Rozwijanka Poradnia Co oferujemy Trening Umiejętności Społecznych
Trening Umiejętności Społecznych

 

Zajęcia TUS oferowane w Rozwijance, prowadzone są wg programu autorskiego, opartego o Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina, uzupełnionego m.in. o RDI, trening teorii umysłu, kompetencji w zakresie komunikacji pozawerbalnej. Trening nie jest zamkniętym blokiem zajęć. Trwa tak długo, jak długo grupa tego potrzebuje.

 

Czego i jak uczymy

Zajęcia TUS mają na celu rozwijanie i doskonalenie kompetencji społecznych, kształtowanie strategii radzenia sobie z emocjami w kontakcie z rówieśnikami i dorosłymi. Zajęcia odbywają się w małych grupach od 2 do 5 osób. Kryterium doboru do grup jest wiek oraz indywidualne potrzeby dziecka. Szczegółowe programy pracy ustalane są przez terapeutów/terapeutki prowadzące grupę w ciągu 30 dni od momentu rozpoczęcia zajęć.


W każdej grupie obecne są dwie osoby dorosłe w celu udzielenia dzieciom wsparcia podczas trudnych sytuacji, umożliwienia nabywania pozytywnych doświadczeń w zakresie interakcji z rówieśnikami, a także stosowania uczonych strategii w bieżących sytuacjach. Rozwijanie kompetencji uczestników zajęć odbywa się głównie poprzez doświadczanie oraz udział w rozmaitych aktywnościach.

 

Do kogo adresowane są zajęcia

Na zajęcia zapraszamy osoby z Zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA), ADHD a także osoby z trudnościami w relacjach społecznych o innym podłożu np. lękowym.

 

Jaka jest organizacja zajęć

Obecnie prowadzimy 10 grup TUS:
 • w poniedziałki o 16:00 dla dzieci z trudnościami społecznymi w wieku 6-7 lat

  w poniedziałki o 16:00 dla dzieci w wieku 4-6, zajęcia rozwijające umiejętności wspólnej zabawy

  w poniedziałki o 17:00 dla młodzieży z trudnościami społecznymi

  we wtorki o 15:00 dla dzieci 3-4 letnich, zajęcia rozwijające umiejętność podejmowania wspólnych aktywności dla dzieci ze spektrum autyzmu

  we wtorki o 16:00 dla dzieci w wieku przedszkolnym z trudnościami społeczno-emocjonalnymi

  w środy o 16:00 dla dzieci w wieku przedszkolnym, zajęcia rozwijające umiejętność wspólnej zabawy

  w czwartki o 15:30 zajęcia dla dzieci 8-9 letnich -  ćwiczenia doskonalące regulację emocji oraz kooperację

  w czwartki o 18:00 zajęcia dla dzieci siedmioletnich z trudnościami społeczno-emocjonalnymi

  w soboty o 8:30 dla młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  w soboty o 10:30 dla młodzieży z autyzmem

Zgłoszenia do grup przyjmujemy przez cały rok. Jeśli w istniejących grupach nie ma już miejsc, prowadzimy listę chętnych. Kiedy zbierze się nowa grupa dzieci o podobnych potrzebach, tworzymy nowe zajęcia.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w okresie roku szkolnego (w wakacje nie ma zajęć). Trwają 90 lub 60 minut w zależności od potrzeb grupy.

Koszt to 60pln za zajęcia. Jest również możliwość wykupienia karnetów miesięcznych, semestralnych lub rocznych.