Rozwijanka Poradnia Co oferujemy Trening Umiejętności Społecznych
Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia TUS oferowane w Rozwijance, prowadzone są wg programu autorskiego, opartego o Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina, uzupełnionego m.in. o RDI, trening teorii umysłu, kompetencji w zakresie komunikacji pozawerbalnej. Trening nie jest zamkniętym blokiem zajęć. Trwa tak długo, jak długo grupa tego potrzebuje.

 

Czego i jak uczymy

Zajęcia TUS mają na celu rozwijanie i doskonalenie kompetencji społecznych, kształtowanie strategii radzenia sobie z emocjami w kontakcie z rówieśnikami i dorosłymi. Zajęcia odbywają się w małych grupach od 3 do 5 osób. Kryterium doboru do grup jest wiek oraz indywidualne potrzeby dziecka.

W każdej grupie obecne są dwie terapeutki w celu udzielenia dzieciom wsparcia podczas trudnych sytuacji, umożliwienia nabywania pozytywnych doświadczeń w zakresie interakcji z rówieśnikami, a także stosowania uczonych strategii w bieżących sytuacjach. Rozwijanie kompetencji uczestników zajęć odbywa się głównie poprzez doświadczanie oraz udział w rozmaitych aktywnościach.

 

Do kogo adresowane są zajęcia

Na zajęcia zapraszamy osoby z Zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA), ADHD a także osoby z trudnościami w relacjach społecznych o innym podłożu np. lękowym.

Prowadzimy zajęcia dla różnych grup wiekowych – od przedszkolaków do starszych nastolatków.

 

Jaka jest organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w okresie roku szkolnego (w wakacje nie ma zajęć). Trwają 50 minut.

Zgłoszenia do grup przyjmujemy przez cały rok. Jeśli w istniejących grupach nie ma już miejsc, prowadzimy listę chętnych. Kiedy zbierze się nowa grupa dzieci o podobnych potrzebach, tworzymy nowe zajęcia.

Koszt to 60PLN za zajęcia.